7 oktober 2020
Informatiebijeenkomst Landschapsdeal Noordoost TwenteOp 3 november 2020 vindt een online bijeenkomst plaats voor landschapsbeheerders, eigenaren van landschapselementen, liefhebbers van het Twentse landschap en andere geïnteresseerden over de Landschapsdeal Noordoost Twente. Een initiatief waarbij overheden en landbouw- en natuurorganisaties zich samen met agrarisch ondernemers, particuliere grondeigenaren en andere beheerders inzetten voor duurzaam beheer van landschapselementen, zoals houtwallen en singels, tegen een eerlijke beloning. Zo dragen we samen bij aan de natuur-, klimaat en waterdoelen in onze regio én we zorgen voor sociaaleconomische ontwikkeling en een leefbaar platteland.

Laat u goed informeren over duurzaam beheer van een uniek landschap en bezoek de bijeenkomst:
Datum: 3 november 2020
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: online (de link volgt na aanmelding)Bent u een eigenaar of beheerder van landschapselementen? Of bent u inwoner van Noordoost Twente en trots op uw leefomgeving? Bezoek deze bijeenkomst online. Tijdens de bijeenkomst ontvangen landschapsbeheerder ook handige tips en laten we weten wat de partners te bieden hebben het komende jaar.
Aanmelden kan via info@landschapsdeal.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst 3 november’.

Nut en noodzaak

Het onderhoud van landschapselementen, zoals de houtwallen en singels is niet vanzelfsprekend. De partners van de Landschapsdeal Noordoost Twente gaan aan de slag met onder meer de agrarisch ondernemers en grondeigenaren, die houtwallen, bomenrijen en andere landschapselementen al van oudsher onderhouden. Het herstel van landschapselementen vinden we van belang, omdat deze nog altijd een grote meerwaarde hebben. Als aantrekkelijke leefomgeving voor mensen om te wonen, werken en beleven, maar ook als netwerk van verbindingswegen in het landschap tussen natuurgebieden voor planten en dieren, het verbeteren van biodiversiteit, het vasthouden van water om verdroging en wateroverlast bij extreme weersomstandigheden tegen te gaan. Bovendien zijn de houtwallen van groot belang voor de waterkwaliteit en zorgen bomen en struiken voor het vastleggen van CO2. Samen zorgen we, dat we ook op de lange termijn van onze kenmerkende landschapselementen kunnen genieten.

Kijk op www.landschapsdeal.nl en bekijk de film over de Landschapsdeal Noordoost Twente in 2 minuten.


De Landschapsdeal Noordoost Twente is op 25 september 2020 ondertekend door Stichting Behoud Twents Landschap, LTO Noordoost Twente, Gebiedscollectief Noordoost Twente, Landschap Overijssel, waterschap Vechtstromen en de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen.


Terug naar het nieuwsoverzicht