26 oktober 2020
Programma informatiebijeenkomst 3 november a.s.Op 3 november 2020 vindt een online bijeenkomst plaats over het ontstaan van het unieke coulisselandschap van Noordoost Twente en het belang van duurzaam beheer van landschapselementen, zoals houtwallen en singels. Een startmoment om aandacht te vragen waarom het van belang is om deze landschapselementen te behouden en versterken en wat daarvoor nodig is.De bijeenkomst is bedoeld voor landschapsbeheerders, eigenaren van landschapselementen, maar ook voor liefhebbers van het Twentse landschap en andere geïnteresseerden.

Datum:

3 november 2020

Tijd:

19.30 – 21.30 uur

Locatie

: online (de link volgt na aanmelding)

Kent u geïnteresseerden? Stuur dan deze uitnodiging door!

Programma

De sprekers Harm Smeenge en Martin Degen nemen u mee in het ontstaan van het landschap, het belang van onderhoud en hoe we samen het verschil kunnen maken:

19.15 – 19.30 uur Ontvangst (digitale inloop)

19.30 – 19.45 uur Woord van welkom en toelichting Landschapsdeal Noordoost Twente


Door Ronald Krabbenbos, projectleider Landschapsdeal


19.45 – 20.30 uur Lezing ontstaan landschap Noordoost Twente en landschapstypen

Door Harm Smeenge, Landschapsecoloog bij de Unie van Bosgroepen


Harm Smeenge is 15 oktober 2020 gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van Noordoost Twente was het onderwerp van promotieonderzoek. De resultaten uit zijn historisch-ecologisch landschapsonderzoek biedt kansen voor natuur-, water, en landbouwopgaven. Harm licht het proefschrift Historische landschapsecologie van Noordoost-Twente toe en maakt daarbij een praktische doorvertaling naar duurzaam landschapsbeheer wat centraal staat in de Landschapsdeal Noordoost Twente.

20.30 – 20.40 uur Pauze

20.40 – 20.50 uur Korte beantwoording vragen (samenvatting)

20.50 – 21.20 uur Aan de slag met het landschap, wat betekent dat voor u en uw omgeving?


Door Martin Degen, veldadviseur beheer landschapselementen bij Landschap Overijssel


Martin Degen is als veldadviseur betrokken bij de Landschapsdeal Noordoost Twente. Hij vertelt meer over duurzaam beheer van landschapselementen, zoals houtwallen en singels. Deze landschapselementen zijn cruciaal voor Noordoost Twente met unieke landschapstypen, zoals essen, kampen en ontginningen. Landschappen met een grote cultuurhistorische waarde. Martin geeft inzicht in hoe we samen het verschil kunnen maken met duurzaam landschapsbeheer. Een handreiking met handige tips, maar ook een ‘eye-opener’ voor de inwoners van Noordoost Twente.

• – 21.30 uur Afsluiting: Wat betekent de landschapsdeal Noordoost Twente voor u? 


Terug naar het nieuwsoverzicht