4 februari 2021
Uitnodiging bijeenkomst Landschapsdeal Noordoost TwenteOp 18 februari 2021 vindt een online bijeenkomst plaats over verduurzaming van de landbouw en de kansen voor duurzaam beheer van het coulisselandschap in Noordoost Twente. In tijden waarin veel gevraagd wordt van de landbouw om bij te dragen aan maatschappelijke doelen, zoals biodiversiteit, de klimaatopgave en waterkwaliteit, willen we meer inzicht geven in de rol die de landbouw speelt in het landschapsbeheer. Daarbij besteden we ook aandacht aan de kansen die ontstaan voor behoud van het landschap tegen een eerlijke beloning voor het beheer.

Datum: 18 februari 2021
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: online

Aanmelden kan via info@landschapsdeal.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst 18 februari’.
De link om deel te nemen ontvangt u per email na aanmelding.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor agrarisch ondernemers, landschapsbeheerders, eigenaren van landschapselementen, maar ook voor liefhebbers van het Twentse landschap en andere geïnteresseerden.Inzicht toekomstbestendige landbouw

De ontwikkelingen op het gebied van duurzaam beheer en toekomstbestendige landbouw gaan razendsnel. Zowel op Europees, landelijk, provinciaal, regionaal als lokaal zijn kaders gesteld om richting te geven aan deze ontwikkelingen. Voor agrariërs en landgoederen is het van belang om goed op de hoogte zijn van deze ontwikkelingen, zodat zij hun weg kunnen vinden in nieuwe verdienmodellen die samen gaan met een bedrijfsvoering die een positieve invloed heeft op de landschap, klimaat en/of waterkwaliteit. Het onderhoud van het landschap kan hand in hand gaan met een agrarische bedrijfsvoering.

Behoud van het landschap

Te vaak wordt voor lief aangenomen dat de natuur en het unieke landschap vanzelfsprekend behouden blijft. We genieten allen van de groene leefomgeving in Twente, maar vergeten soms dat het landschapsbeheer ook tijd, energie en geld kost. Beheerders onderhouden het landschap met liefde, omdat zij zich van generatie op generatie verantwoordelijk voelen. Samen zetten we de schouders er onder om het beheer beter in te passen binnen de reguliere bedrijfsvoering en meer begrip te creëren in de omgeving voor het snoeien en zagen van houtwallen.

Deze bijeenkomst biedt meer inzicht in de toekomstbestendige landbouw en de nieuwe kansen van duurzaam beheer van ons unieke landschap. Bent u een eigenaar of beheerder van landschapselementen? Of inwoner van Noordoost Twente en liefhebber van dit unieke  landschap? Bezoek deze bijeenkomst online!

Kijk ook op www.landschapsdeal.nl en bekijk de film over de Landschapsdeal Noordoost Twente in 2 minuten.

Klik hier voor het programma.  Terug naar het nieuwsoverzicht