Actueel

Wij houden u graag op de hoogte. Lees meer over interessante voorbeelden en volg de ontwikkelingen rondom de Landschapsdeal Noordoost Twente hier.Seizoen voor beheer landschapselementen


Het beheer van houtwallen vindt jaarlijks plaats in de periode van september tot en met april. Voorafgaand vragen grondeigenaren een kapvergunning aan. Zodra een vergunning is verleend, wordt dit vermeld in de Huis-aan-Huiskrant en op de website van het vergunningenloket van de gemeente en provincie. Deze staan vermeld op deze website.


11 maart 2021
Cursus duurzaam landschapsbeheer is beschikbaar


De presentatie en de opname van de online training over duurzaam landschapsbeheer in Noordoost Twente georganiseerd is beschikbaar. In verband met corona was de training online. We hopen later dit jaar nog een veldexcursie of training in het veld te organiseren.


Lees verder
22 februari 2021
Uitnodiging cursus Duurzaam beheer landschapselementen


Op donderdag 4 maart 2021 organiseert de Landschapsdeal Noordoost Twente een online training over duurzaam landschapsbeheer in Noordoost Twente. In verband met corona is de training online. We beseffen dat dit niet ideaal is. We hopen dat we later dit jaar alsnog het veld in kunnen, maar voor nu dus digitaal.
Aanmelden voor de cursus Duurzaam beheer landschapselementen kan via info@landschapsdeal.nl.

19 februari 2021
Bijeenkomst Landschapsdeal Noordoost Twente


Op 18 februari 2021 organiseerde de landschapsdeal Noordoost Twente een informatiebijeenkomst over verduurzaming van de landbouw en de kansen voor duurzaam beheer van het coulisselandschap in Noordoost Twente. De bijeenkomst is binnenkort te volgen op deze website. Voor nu stellen we de presentatie alvast beschikbaar.

Lees verder
4 februari 2021
Uitnodiging bijeenkomst Landschapsdeal Noordoost Twente


Op 18 februari 2021 van 19.30 - 21.30 uur vindt een online bijeenkomst plaats over verduurzaming van de landbouw en de kansen voor duurzaam beheer van het coulisselandschap in Noordoost Twente. We besteden aandacht aan de kansen die ontstaan voor behoud van het landschap tegen een eerlijke beloning voor het beheer. Komt u ook?

Lees verder
4 november 2020
Bijeenkomst Landschapsdeal Noordoost Twente


Op 3 november 2020 organiseerde de landschapsdeal Noordoost Twente een informatiebijeenkomst over het ontstaan van het landschap en duurzaam landschapsbeheer.

Lees verder
3 november 2020
Werkzaamheden Losserse Elsbeek en Kloosterhuizerbeek gestart


Waterschap Vechtstromen wil de waterkwaliteit verbeteren van de (Losserse) Elsbeek en Kloosterhuizerbeek. Hierbij is de schaduwwerking van de houtwallen langs de beek van groot belang. De werkzaamheden zijn op 3 november 2020 gestart en duren enkele maanden.

Lees verder
26 oktober 2020
Programma informatiebijeenkomst 3 november a.s.


Op 3 november 2020 vertellen Harm Smeenge (Unie van Bosgroepen) en Martin Degen (Landschap Overijssel) meer over het ontstaan van het unieke coulisselandschap van Noordoost Twente en het belang van duurzaam beheer van landschapselementen, zoals houtwallen en singels.

Lees meer over het programma
7 oktober 2020
Informatiebijeenkomst Landschapsdeal Noordoost Twente


Op 3 november 2020 om 19.30 uur vindt een online bijeenkomst plaats voor landschapsbeheerders, eigenaren van landschapselementen, liefhebbers van het Twentse landschap en andere geïnteresseerden over de Landschapsdeal Noordoost Twente. De bijeenkomst is voor eigenaren en beheerders van landschapselementen, maar ook voor de inwoners van Noordoost Twente die trots zijn op hun leefomgeving.

Aanmelden kan via info@landschapsdeal.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst 3 november’.

Lees verder
25 september 2020
Partners Noordoost Twente ondertekenen Landschapsdeal


Stichting Behoud Twents Landschap, LTO Noordoost Twente, Gebiedscollectief Noordoost Twente, Landschap Overijssel, waterschap Vechtstromen en de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen ondertekenden vandaag de Landschapsdeal Noordoost Twente. Een initiatief waarbij overheden en landbouw- en natuurorganisaties zich samen met agrarisch ondernemers, particuliere grondeigenaren en andere beheerders inzetten voor duurzaam beheer van landschapselementen tegen een eerlijke beloning. Zo dragen we bij aan de natuur-, klimaat en waterdoelen in onze regio én we zorgen voor sociaaleconomische ontwikkeling en een leefbaar platteland.

Lees verder
Landschapsdeal Noordoost Twente binnenkort van start


De Landschapsdeal Noordoost Twente zet zich in voor duurzaam beheer van houtwallen en andere landschapselementen in Noordoost Twente. Stichting Behoud Twents Landschap, LTO Noordoost Twente, Gebiedscollectief Noordoost Twente, waterschap Vechtstromen en de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen bundelen hun krachten.De partners zetten zich in voor duurzaam beheer dat bijdraagt aan behoud van het unieke landschap, meer biodiversiteit, een bijdrage aan de klimaatopgave en waterkwaliteit, maar ook voor een eerlijke beloning, goede voorlichting, advies en ondersteuning voor betrokkenen die het landschap beheren. Dat zijn de eigenaren van de landschapselementen. In de praktijk zijn dat veelal de agrarisch ondernemers en landgoedeigenaren. Eind september vindt een bestuurlijke bijeenkomst plaats om de samenwerking te bekrachtigen.
Start kapseizoen 
[nieuwsbericht volgt eind september]

Lees verder
Ondertekening Landschapsdeal Noordoost Twente
Op .. september 2020 hebben bestuurders van de partnerorganisaties de Landschapsdeal Noordoost Twente ondertekend. Daarmee geven zij het startsignaal voor een. Samen zetten we ons in voor:
-Duurzaam beheer van houtwallen en andere landschapselementen in Noordoost Twente
-Steun en advies voor beheerders landschapselementen
-Een eerlijke beloning voor landschapsbeheer
-Een goede voorlichting over duurzaam beheer van landschapselementen

Lees verder