Landschapsdeal Noordoost Twente

Het glooiende coulisselandschap van Noordoost Twente is uniek. De karakteristieke landschapselementen, zoals houtwallen, singels, beekdalen, poelen en boomgaarden, dragen in belangrijke mate bij aan de identiteit en de belevingswaarde van deze aantrekkelijke leefomgeving.Via de Landschapsdeal Noordoost Twente werken overheden en belangenorganisaties samen met de agrariërs, landgoedeigenaren en andere beheerders aan een zorgvuldig en duurzaam beheer van landschapselementen tegen een eerlijke beloning. Dat kan, omdat deze landschapselementen een belangrijke functie hebben en bijdragen aan onze maatschappelijke opgaven. Denk hierbij aan:
•  De kwaliteit van natuur: het verbeteren van de biodiversiteit, beschermen van schuilplaatsen voor dieren, het verbeteren van de waterkwaliteit
•  De klimaatopgave: het vasthouden van CO2, het tegengaan van verdroging en erosie, matigen van water- en luchttemperatuur
•  De beleving van het landschap: het herstellen en behouden van een waardevol cultuurhistorisch landschap.
Samen dragen we bij aan de natuur-, klimaat en waterdoelen in onze regio én we zorgen voor sociaaleconomische ontwikkeling en een leefbaar platteland. We zijn trots op de rijke cultuurhistorie die het landschap deze waardevolle betekenis heeft gegeven, een landschap dat we nu samen onderhouden en blijven beleven.

Op deze website leest u meer over ons unieke landschap, maar ook over het nut en de noodzaak van duurzaam beheer van bijvoorbeeld houtwallen en singels.

Wilt u zelf graag zorgen voor landschapsbeheer of op een andere manier worden betrokken?  Doe mee of neem contact op via info@landschapsdeal.nl