Ons landschap


Noordoost Twente ligt ten noordoosten van de Twentse stedenband. Het landschap is uniek vanwege het groene kleinschalige karakter en de historische landschapselementen. Het gebied wordt doorsneden door een prachtig beekdal van de rivier de Dinkel. Verspreid over Noordoost Twente zijn er verschillende bossen en heidevelden.Op de hogere delen van Noordoost Twente bevinden zich akkerbouwgebieden van het oude landschap: de essen en kampen uit de Middeleeuwen. De jonge ontginningen uit de 19e en 20e eeuw laten het landschap uit een latere tijd zien.

Lees meer over:
     Ontstaan van het landschap
     Landschapstypen in Noordoost Twente
       
      >  Beekdal
       
      >  Maten en flieren
       
      >  Broekontginning
       
      >  Veenontginning
       
      >  Heideontginning
       
      >  Essenlandschap
       
      >  Kampenlandschap
     Landschapselementen en soorten