Nut en noodzaak


Het fraaie landschap van Noordoost Twente is grotendeels door menselijk gebruik ontstaan en willen we graag behouden. In het verleden was onderhoud vanzelfsprekend, vanwege de gebruiksfunctie van bijvoorbeeld houtwallen. Vandaag de dag is dat niet meer zo. Onderhoud blijft achterwege en kennis over duurzaam beheer verdwijnt.Als we ons landschap ook op de lange termijn mooi en gevarieerd willen houden, moeten we het onderhouden. Voeren we geen onderhoud uit, dan blijven uiteindelijk alleen enkele bomen over. Door lichtgebrek op de bodem onder de bomen verdwijnen kruiden en struiken en daarmee veel biodiversiteit en beschutting voor dieren. Ook verdwijnt daarmee de variatie in openheid en geslotenheid die wij zo waarderen in het coulisselandschap.

Boomkap hoort er bij
Duurzaam beheer betekent ook, dat we in de periode van oktober tot en met maart delen van de houtwal moeten uitdunnen, zodat een houtwal op de lange termijn gezond blijft en weerbaar tegen invloeden van buiten. De variaties in plantensoorten, hoogte en breedte, dichtheid en de hoeveelheid zonlicht en regenwater blijven zo bestaan. Het landschapselement behoud dan veel variatie voor optimale biodiversiteit. Zo herstellen we de leefomgeving van verschillende vogels en insecten en voorkomen we de aanwezigheid van bijvoorbeeld eikenprocessierupsen.

Als we niet regelmatig snoeien, ontstaan gaten in de houtwal of verdwijnt de onderste laag door gebrek aan zonlicht. Bovendien verdwijnt de variatie in de houtwal, vermindert de biodiversiteit en daarmee het aantal soorten dat leeft in deze houtwallen.

Duurzaam beheer draagt bij aan natuurherstel, klimaatopgave en beleving
Met zorgvuldig en duurzaam beheer van de landschapselementen dragen we bij aan verschillende maatschappelijke opgaven:
•  Natuurontwikkeling, denk hierbij aan het vergroten van de biodiversiteit, verbeteren leefomgeving voor planten en dieren, beschermen klein wild en vogels
•  Klimaatopgave, zoals het opnemen van CO2
•  Beleving, want we versterken het karakteristieke coulisselandschap, dat in onze regio een hoge cultuurhistorische waarde heeft. Bewoners en bezoekers kunnen van dit prachtige landschap genieten.
•  Duurzaam benutten van milieuvriendelijke materialen zoals hout voor de bouw.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

     •