Proclaimer


De samenwerkende partners van de landschapsdeal Noordoost Twente zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doen er alles aan deze actueel en juist te houden.

Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. Laat dit weten via info@landschapsdeal.nl. U krijgt altijd een reactie op uw melding. 

De website www.landschapsdeal.nl  bevat eveneens hyperlinks naar andere websites die niet behoren tot onze website. Wij zijn als netwerkorganisatie niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan, die op deze sites worden gevraagd. Documenten van derden die op www.landschapsdeal.nl worden aangeboden blijven wat inhoud betreft voor rekening van de oorspronkelijke organisatie.

De grafische voorstellingen (waaronder de foto's) in deze site mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.

De informatie op deze website vormt geen bekendmaking in de zin van de wet. Aan deze website mogen geen rechten worden ontleend. Alleen publicatie door ter inzagelegging of in officieel door de lokale overheid uitgegeven bladen zoals het Gemeenteblad is bindend.