Privacy


U heeft er recht op dat de partners van de Landschapsdeal Noordoost Twente zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Dat is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (en met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Persoonsgegevens) en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer.

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

U kunt zich bij ons melden als u op de hoogte wilt blijven of als u gebruik wilt maken van onze ondersteuning. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen om u te informeren, bijvoorbeeld voor:
-Verzenden van relevante nieuwsberichten
-Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
-Om iets bij u af te leveren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij delen uw gegevens uitsluitend aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven namelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@landschapsdeal.nl

Beveiliging

De gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen zijn partner van de landschapsdeal Noordoost Twente. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Denkt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@landschapsdeal.nl of met één van deze gemeenten.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal of Tubbergen. Voor meer informatie over Privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Cookies

Wij maken gebruik van technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Toch kunt u ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.