Kenmerken van essenlandschap

 

Grote) open essen met grootschalig reliëf

 

Onregelmatige blokverkaveling (organische vormen) beplanting houtwallen, singels, lanen en hakhoutbosjes

 

Beplanting op de randen van de es

 

Beplanting veelal ouder

 

Historische bebouwing en erven op de flanken van de es


Het essenlandschap staat binnen het cascobeleid het hoogst op de ladder om het kleinschalige landschap te versterken. Het herstel van houtwallen, singels, lanen en hakhoutbosjes willen we zorgvuldig uitvoeren. Hierbij is aandacht voor de gelaagdheid en variatie in de houtwallen. Binnen deze landschapselementen is veel aandacht voor biodiversiteit en de inheemse beplanting. Herstel van deze landschapselementen draagt bij aan de biodiversiteit, bescherming van soorten en de bossenstrategie (vasthouden van CO2).
Op de historische kaart zijn de organische vormen van de essen die hoger liggen nog zichtbaar: