Over ons


De partners van de Landschapsdeal Noordoost Twente vormen een netwerkorganisatie met een gezamenlijk doel: samen aan de slag om het unieke landschap van Noordoost Twente te behouden en versterken.Onze missie

De partners van de Landschapsdeal Noordoost Twente gaan samen aan de slag om het unieke landschap van Noordoost Twente te behouden en versterken. We zetten ons in om het beheer en onderhoud van houtwallen, singels en andere landschapselementen te verbeteren tegen een eerlijke beloning. Samen met de mensen uit Noordoost Twente herstellen en versterken we de karakteristieke elementen die zo cruciaal zijn voor de beleving van onze prachtige omgeving. Bovendien is een zorgvuldig en duurzaam beheer van de landschapselementen goed voor de biodiversiteit, het vasthouden van CO2, het verbeteren van de waterkwaliteit en de beleving van ons coulisselandschap. Zo dragen we bij aan de natuur- en klimaatdoelen in onze regio én we zorgen voor sociaaleconomische ontwikkeling en een leefbaar platteland. We zijn trots op de rijke cultuurhistorie die het landschap deze waardevolle betekenis heeft gegeven, een landschap dat we nu samen onderhouden en blijven beleven.

Onze visie

Noordoost Twente is een kleinschalig groen landschap met hoge cultuurhistorische en natuurwaarden. De ijstijd heeft ruim 10.000 jaar geleden het landschap veranderd van een grote bosrijke vlakte in een glooiend zandrijk gebied doorsneden door vele waterstromen. In de loop der eeuwen, hebben de bewoners van Noordoost Twente, de boeren en later ook de landgoedeigenaren, het landschap verder vormgegeven en beheerd. De houtwallen zijn aangelegd om de vruchtbare landbouwgronden te beschermen tegen de wind. De met mest en plaggen opgehoogde essen waren vooral geschikt voor de akkerbouw, de lagergelegen maten en flieren voor het vee. De cultuurhistorische ontwikkelingen hebben bijgedragen aan het landschap van nu. Een unieke omgeving waar we trots op zijn en die we graag willen behouden en versterken. Dat doen we samen met de  ondernemers die van oudsher het landschap hebben gevormd en beheerd, namelijk de agrarisch ondernemers en de landgoedeigenaren uit Noordoost Twente.

Onze partners

De Landschapsdeal Noordoost Twente is een initiatief van lokale (belangen)organisaties, Landschap Overijssel, gemeenten en waterschap Vechtstromen. Klik op het logo voor meer informatie over de organisaties: