Contact

Meedoen?
Wilt u zich aanmelden als beheerder of vrijwilliger voor onderhoud van houtwallen, singels of andere landschapselementen? Neem contact op via info@landschapsdeal.nl.

Meer informatie over vergunningverlening, beleid en regelgeving:
Heeft u vragen over verleende vergunningen of locaties waar werkzaamheden plaatsvinden? Of wilt u meer weten over het beleid en de regelgeving ten aanzien van duurzaam landschapsbeheer? Lees meer of neem contact op met:
     •   Loket gemeente Dinkelland
     •   Loket gemeente Losser
     •   Loket gemeente Oldenzaal
     •   Loket gemeente Tubbergen
     • 
Loket Wet natuurbescherming (Wnb)
     •   Loket waterschap Vechtstromen
     •  
Cascobeleid in Noordoost Twente

Meer informatie over Landschapsbeheer:
     •   Stichting Groen Blauwe Diensten Overijssel
     •   Gebiedscollectief Noordoost Twente
     •   Landschap Overijssel
     •   Stichting Behoud Twents Landschap

Kennisbank:
     •   Kennisbank landschap Overijssel
     •   Kennisbank SGBDO

Snel naar duurzaam beheer:
     •   Houtwallen
     •   Streekeigen en inheemse bomen en struiken
     •   Geriefhakhout
     •   Cursus en voorlichting
     •   Veldadviseurs
     •   Platform voor groene vrijwilligers

Onze partners:
     •   Landschap Overijssel
     •   Gebiedscollectief Noordoost Twente
     •   LTO Noordoost Twente
     •   Gemeente Dinkelland
     •   Gemeente Losser
     •   Gemeente Oldenzaal
     •   Gemeente Tubbergen
     •   Stichting Behoud Twents Landschap
     •   Waterschap Vechtstromen