Kenmerken van veenontginningen

 

Halfopen tot open landschap (gecreëerd landschap)

 

(Voorheen) veenhoudende gronden met vochtige tot droge terreincondities

 

Onregelmatige strokenverkaveling (oudere verkaveling) tot regelmatige blokverkaveling (latere verkaveling) 

 

Beplanting voornamelijk elzensingels op perceelsgrenzen langs kavelsloten

 

Moderne erven in linten langs wegen

 

Elzensingels, kavelslootjes, bomenrijen


 
Op de historische kaart is de heideontginning nog goed herkenbaar door het halfopen landschap: