Landschapstypen in Noordoost Twente

In Noordoost Twente onderscheiden we zeven landschapstypen:
     Beekdal
     Maten en flieren
     Broekontginning
     Veenontginning
     Heideontginning
     Essenlandschap
     Kampenlandschap

Het beekdal ligt relatief laag in het landschap. Het beekdal, maar ook de maten en flieren en broekontginningen liggen relatief laag in het landschap. Van oudsher werden deze gronden gebruikt als weidegrond voor vee. De essen- en kampenlandschappen zijn verhogingen in het landschap. Dit zijn de waardevolle landbouwgronden, die zeer geschikt waren voor de akkerbouw.


Ieder landschapstype heeft eigen kenmerken en vraagt om landschapsbeheer die hoort bij de landschapselementen die hier typerend zijn. In het cascobeleid zijn de landschapstypen op de kaart gezet en uitgebreid beschreven. Klik op het betreffende landschapstype voor een beschrijving van de belangrijkste kenmerken.