Onze aanpak 


De landschapselementen, zoals houtwallen en singels, zijn veelal in het bezit van agrarische ondernemers en landgoedeigenaren. Van oudsher zorgen de boeren en landgoederen ook voor deze houtwallen. Dat blijven we nu ook doen. Daarbij stellen we het behoud van de houtwallen op de lange termijn voorop.We maken ons sterk voor een eerlijke vergoeding voor grondeigenaren bij zorgvuldig en duurzaam beheer. Bovendien zorgen we samen met onze partners dat beheerders ondersteund worden met advies en/of hulp bij het uitvoeren van onderhoud aan het landschap. Ook zetten wij in op behoud van kennis over ontstaan, gebruik en beheer van het landschap.

Pluim voor duurzaam beheer

Op het moment dat onderhoud plaatsvindt aan een houtwal, worden vragen gesteld waarom de beheerders bomen en struiken kappen. Voor duurzaam beheer, is het nodig om bomen en struiken te kappen. De eerste tijd na het snoeien, ziet een houtwal er vaak kaal en gehavend uit. Dit herstelt weer na enkele jaren, de houtwal wordt fraaier dan voorheen. Met de landschapsdeal willen we inzichtelijk maken, dat we in Noordoost Twente met veel aandacht en zorg onze houtwallen beheren. We zorgen voor goede voorlichting en ondersteuning zodat de beheerders op de meest duurzame wijze de landschapselementen onderhouden. Goede kwaliteit van het beheer belonen we met een eerlijke vergoeding en een pluim van de Landschapsdeal Noordoost Twente. Zo is ook voor de voorbijganger te zien dat we ons landschap zorgvuldig beheren en onderhouden.


Lees meer over het uitreiken van pluimen en Hoeve Springendal.Cursus en voorlichting

De Landschapsdeal Noordoost Twente maakt het mogelijk dat u een cursus kunt volgen over duurzaam landschapsbeheer. Ook kunt u de hulp inschakelen van een veldadviseur. De kennisoverdracht wordt verzorgd door een netwerk van professionele en getrainde vrijwilligers. Voor de ondersteuning in het beheer via een veldadviseur geldt hetzelfde.

Meedoen?

Wilt u bijdragen aan duurzaam landschapsbeheer of kunnen wij u helpen? Neem contact op via info@landschapsdeal.nl.

Advies en ondersteuning voor beheerders:
     •  

Kennisbank

          •  

Houtwallen

          •  

Streekeigen en inheemse bomen en struiken

          •  

Geriefhakhout

     •  

Cursus en voorlichting

     •  

Aanvraag bezoek veldadviseurs

     •  

Platform voor groene vrijwilligers