Duurzaam beheer


In Noordoost Twente willen we de natuur en het unieke landschap behouden en versterken, en tegelijkertijd een vitaal platteland op een toekomstbestendige, streekeigen wijze ontwikkelen. Dat doen we samen met de agrarisch ondernemers die houtwallen en singels al van oudsher onderhouden.Vroeger werd met regelmaat gezaagd in de houtwallen. Hout uit de struiken diende als kachelhout. Het eikenhout werd gebruikt als bouwmateriaal voor de bouw en voor gereedschap. Niet alles werd in één keer gekapt, waardoor een natuurlijke gelaagdheid in de houtwal ontstond. Het beheer en onderhoud was toen vanzelfsprekend, omdat het ook een economisch doel had.

In de loop der jaren zijn de struiken en kruiden verdwenen uit de houtwallen door onder andere de economische ontwikkelingen. Het herstel van onze landschapselementen, zoals de houtwal vinden we van belang, omdat ze van grote waarde zijn voor ons landschap. De variatie in de houtwallen willen we terugbrengen, omdat we daarmee de optimale waarde van de houtwal benutten.

Lees meer over:

     •  

Nut en noodzaak duurzaam landschapsbeheer

     •  

Onze aanpak

     •  

De kaders