Kenmerken van heideontginningen

 

Halfopen tot open landschap (gecreëerd landschap)

 

Rationele, efficiënte, regelmatige blokverkaveling

 

Beplanting in singels op perceelranden en in lanen langs wegen; daarnaast enkele bos- en heide-restanten

 

Zandige, vochtige tot droge grond

 

Beken en waterlopen aan verkavelingstructuur

 

Moderne erven langs wegen gesitueerd

 

Houtsingels, bomenrijen en lanen


 
Op de historische kaart is de veenontginning nog goed herkenbaar door de rechte lijnen in het halfopen landschap en een sterke verkaveling: