19 februari 2021
Bijeenkomst Landschapsdeal Noordoost TwenteOp 18 februari 2021 organiseerde de landschapsdeal Noordoost Twente een informatiebijeenkomst over verduurzaming van de landbouw en de kansen voor duurzaam beheer van het coulisselandschap in Noordoost Twente. In tijden waarin veel gevraagd wordt van de landbouw om bij te dragen aan maatschappelijke doelen, zoals biodiversiteit, de klimaatopgave en waterkwaliteit, willen we meer inzicht geven in de rol die de landbouw speelt in het landschapsbeheer. Daarbij hebben we ook aandacht besteed aan de kansen die ontstaan voor behoud van het landschap tegen een eerlijke beloning voor het beheer.
Programma


Tijdens de bijeenkomst zijn diverse sprekers aan het woord geweest:


•   Sjoerd Ribberink, voorzitter LTO Noordoost Twente, heeft meer verteld over ontwikkelingen in de landbouwsector en de kansen voor de landbouw om bij te dragen aan duurzaam landschapsbeheer tegen een eerlijke beloning.
•    Wouter Roozendaal, adviseur toekomstbestendige landbouw (Aequator) is als landbouwkundig adviseur nauw betrokken bij diverse (pilot)projecten in het kader van de toekomstbestendige landbouw. Hij heeft toelichting gegeven over ontwikkelingen rondom het Europese, landelijke, provinciale, regionale en lokale beleid.
•   Paul ten Velde is als veldadviseur betrokken bij de Stichting Groenblauwe Diensten en het Gebiedscollectief Noordoost Twente. Hij heeft een toelichting gegeven over het Gebiedscollectief Noordoost Twente en hun rol in het agrarisch natuurbeheer in Noordoost Twente.
•   Ewald  Stamsnieder heeft een agrarisch bedrijf in Geesteren. De afgelopen jaren heeft hij veel kennis en ervaring opgedaan binnen onder meer het pilotproject 50 tinten groen. Hij heeft een toelichting gegeven vanuit de praktijk. Agrarische bedrijven kunnen goed bijdragen aan het verbeteren van biodiversiteit, het beschermen van soorten en behoud van het coulisselandschap. Borgen van de continuïteit in afspraken over landschapsbeheer is daarbij een belangrijke randvoorwaarde.