4 november 2020
Bijeenkomst Landschapsdeal Noordoost TwenteOp 3 november 2020 organiseerde de landschapsdeal Noordoost Twente een informatiebijeenkomst over het ontstaan van het landschap en duurzaam landschapsbeheer. 
Programma

Tijdens de bijeenkomst heeft Harm Smeenge van de Unie van Bosgroepen meer verteld over de ontstaansgeschiedenis van Noordoost Twente en de kansen voor natuur-, water, en landbouwopgaven. Tijdens zijn promotieonderzoek heeft hij het unieke landschap van Noordoost Twente onder de loep genomen vanuit cultuurhistorisch en ecologisch perspectief. De geschiedenis vertelt ons meer over het coulisselandschap, maar ook waarom in dit gebied bijzondere soorten voorkomen die elders in Nederland niet te vinden zijn. Zijn presentatie is een boeiende reis terug in de tijd, waar u even voor moet gaan zitten!

Daarnaast vertelde Martin Degen van Landschap Overijssel over het belang van duurzaam beheer van houtwallen en singels voor de beleving van het landschap, maar ook voor het verbeteren van de biodiversiteit, bescherming van soorten, de klimaatopgave en de waterkwaliteit. Om bijzondere soorten, zoals de hazelaar en de els te behouden, is het soms nodig om houtwallen stevig uit te dunnen. Martin heeft een korte introductie gegeven over hoe we samen het verschil kunnen maken met duurzaam landschapsbeheer.

Aanmelden voor cursus Duurzaam beheer landschapselementen

Voorafgaand en na afloop vertelde Ronald Krabbenbos meer over de landschapsdeal Noordoost Twente. Zo wordt onder meer hard gewerkt aan meer voorlichting en het delen van kennis over duurzaam landschapsbeheer. Maar we werken ook aan een eerlijke beloning om het landschapsbeheer op de lange termijn mogelijk te maken.
We zorgen voor vervolgbijeenkomsten en het is mogelijk om u in te schrijven voor een cursus Duurzaam beheer van landschapselementen.
Aanmelden voor de cursus Duurzaam beheer landschapselementen kan via info@landschapsdeal.nl.

Interesse in de publieksversie Het landschap van Noordoost Twente? Bestel nu via www.matrijs.com/Het-landschap-van-Noordoost-Twente. Tot 1 januari 2021 is het boek te koop met korting! 

Klik hier voor de presentatie.


Terug naar het nieuwsoverzicht