25 juni 2021
Europees Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)Op 25 juni 2021 is een akkoord bereikt over de verdeling van het Europese budget voor de landbouw. Nu krijgen agrarisch ondernemers nog een vaste subsidie per hectare. Vanaf 2023 krijgen ze een deel van de subsidie pas als ze aan de slag gaan met duurzaamheid. Eerst is dat 20%, later 25%. Ruim 70 procent van de landbouwsubsidies voor boeren blijft een directe steun.
Het Europese Gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) moet:
• landbouwers ondersteunen, de landbouwproductiviteit verbeteren en voor een stabiele voorziening van betaalbare levensmiddelen zorgen;
• de landbouwers van de Europese Unie een redelijk inkomen garanderen;
• het klimaat beschermen en het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen bevorderen;
• plattelandsgebieden en landschappen in de hele EU in stand houden;
• de plattelandseconomie levensvatbaar houden door de werkgelegenheid in de landbouw, agrovoedingsindustrie en aanverwante sectoren te stimuleren.

Het GLB is een gemeenschappelijk beleid voor alle EU-lidstaten. Het wordt op Europees niveau beheerd en gefinancierd uit de gemeenschappelijke EU-begroting. Hoeveel steun de EU-landbouwers uit de algemene EU-begroting ontvangen, hangt dus af van allerlei factoren die te maken hebben met het waarborgen van permanente toegang tot hoogwaardige levensmiddelen, waaronder inkomenssteun, klimaatbescherming en het behoud van vitale plattelandsgemeenschappen.

Terug naar het nieuwsoverzicht