17 januari 2022
Nieuwe subsidieregeling voor kleinschalig streekeigen landschapsbeheerSinds 2020 zetten de provincie Overijssel en Landschap Overijssel zich in om groepen inwoners enthousiast te maken om het landschapsbeheer in eigen omgeving te organiseren en uit te voeren. Om hiervoor subsidie aan te vragen, was het nodig om een bidbook te maken waarin het landschapsbeheer voor de periode van 20 of 30 jaar werd beschreven. Om meer initiatieven in het landschap te ondersteunen is de subsidieregeling kleinschalig streekeigen landschapsbeheer opgezet. Deze regeling richt zich op startende groepen en verschillende niveaus van streekeigen landschapsbeheer.


Vanaf 3 januari 2022 kunnen (startende) groepen gebruik maken van een nieuwe subsidieregeling voor kleinschalig streekeigen landschapsbeheer. De huidige ‘bidbookregeling’ blijft hiernaast ook bestaan. De nieuwe subsidieregeling kent 3 niveau’s als aanvulling op de bestaande regeling.


Landschapsbeheer I

Het is mogelijk om een subsidie van maximaal € 5.000,- (100% subsidie) aan te vragen voor een concrete activiteit van landschapsherstel of landschapsbeheer, zoals bijvoorbeeld een groene werkdag met een groep mensen. Het subsidiebedrag is vrij besteedbaar voor aanleg, herstel en beheer van landschapselementen. Voor het aanvragen van de subsidie is een eenvoudige beschrijving van de activiteit en een kostenopgave voldoende.


Landschapsbeheer II

Voor de voorbereiding en uitvoering van landschapsbeheer in een groep op basis van een beheerplan voor een periode van circa 5 jaar in een samenhangend gebied is een subsidie van minimaal € 5.000,- en maximaal € 25.000,- aan te vragen. Dit betreft een subsidie van 75%, wat betekent dat 25% van de kosten door de aanvragers zelf wordt gefinancierd. Minimaal de helft van de subsidie moet besteed worden aan uitvoering van beheer. Het overige bedrag mag ook voor herstel/aanleg landschap gebruikt worden. Voor het aanvragen van de subsidie is naast een beschrijving en kostenopgave ook een onderbouwing over het landschapsbeheer nodig.

Landschapsbeheer III

Voor de voorbereiding en uitvoering van landschapsbeheer in een groep op basis van een beheerplan met een landschapsanalyse voor een periode van 5 tot 15 jaar in een samenhangend gebied. Hiervoor bedraagt de subsidie minimaal € 25.000,- en maximaal € 100.000,-. Hiervan is 50% gesubsidieerd, wat betekent dat de overige 50% door de aanvragers zelf wordt gefinancierd. Minimaal de helft van de subsidie moet besteed worden aan uitvoering van beheer. Het overige bedrag mag ook voor herstel/aanleg landschap gebruikt worden. Voor het aanvragen van de subsidie is naast een beschrijving en kostenopgave een onderbouwing over het landschapsbeheer nodig.

Meer informatie over deze subsidieregeling is te vinden in het loket van de provincie Overijssel.
 

Terug naar het nieuwsoverzicht