2 juli 2021
Onze pluimenDe Landschapsdeal Noordoost Twente reikt pluimen uit aan ondernemers en particulieren voor het behouden en versterken van houtwallen en andere landschapselementen. Bovendien dragen zij op deze wijze bij aan de natuur-, klimaat en/of waterdoelen in onze regio en natuurlijk de beleving van het landschap. Dat vinden we een compliment waard!

Waarom een pluim?
De Landschapsdeal zet zich in voor duurzaam beheer van landschapselementen tegen een eerlijke beloning. Het uitreiken van deze pluimen is een eerste stap om goed beheer te belonen. We reiken pluimen uit voor beheer dat de biodiversiteit versterkt of bijdraagt aan andere maatschappelijke doelen, zoals de klimaatopgave, de waterkwaliteit. Sommige eigenaren hebben al contracten via Groenblauwe Diensten, maar met de Landschapsdeal Noordoost Twente, willen we een nieuwe impuls geven aan het behoud en herstel van het landschap. En dat is echt nodig, aangezien we geen nieuwe contracten meer kunnen afsluiten via de bestaande regelingen. Dit terwijl ons landschap steeds belangrijker voor ons wordt. Ondernemers die zich nu al inzetten, verdienen dan ook dit compliment.

Wat is goed beheer?
Goed onderhouden houtwallen en houtsingels bestaan uit een boom-, kruid- en struiklaag. Als tussentijds geen onderhoud plaatsvindt, verdwijnt de kruid- en struiklaag en blijft een bomenrij over. Veel mensen schrikken nog van houtwallen die flink teruggesnoeid worden, maar zagen hoort er bij. Als je weet wat en wanneer je moet zagen en hoe je moet zagen, kunnen houtwallen opnieuw uitlopen. Bovendien is de afwisseling in houtwallen van belang. Een oude houtwal met oude overstaanders trekt andere soorten aan dan bijvoorbeeld de lage pas onderhouden houtwallen.

Waar zijn de pluimen te zien?
De Landschapsdeal heeft diverse pluimen uitgereikt in Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal. Kent u een locatie die in aanmerking komt voor een pluim? Laat het ons weten via info@landschapsdeal.nl.
Natuurbeheer in combinatie met recreatie
Ondernemer Walter Brunninkhuis van Hoeve Springendal nam op 2 juli 2021 de eerste pluim van de Landschapsdeal Noordoost Twente in ontvangst.

Lees meer over natuur en recreatie bij Hoeve Springendal.

Terug naar het nieuwsoverzicht