3 november 2020
Werkzaamheden Losserse Elsbeek en Kloosterhuizerbeek gestartWaterschap Vechtstromen wil de waterkwaliteit verbeteren van de (Losserse) Elsbeek en Kloosterhuizerbeek. Hierbij is de schaduwwerking van de houtwallen langs de beek van groot belang. De werkzaamheden zijn op 3 november 2020 gestart en duren enkele maanden.
Met de voorgenomen maatregelen realiseert het waterschap Vechtstromen de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). De werkzaamheden die de komende tijd uitgevoerd worden zijn het aanleggen van stroken met beekbegeleidende bomen en struiken, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het omvormen van naaldbos in loofbos met inheemse soorten. Daarnaast worden takkenbossen in de waterloop aangelegd en richten wij waterbergingsgebieden in om wateroverlast te voorkomen en om water langer vast te houden.
Lees meer over de uitvoering van het project op www.vechtstromen.nl/dinkeldal/elsbeekTerug naar het nieuwsoverzicht